Borsa Aracı Kurum Masraf ve Komisyon Oranları

Hisse Senedi İşlemleri Komisyon Oranları
Alt Limit (TL) Üst Limit (TL) Komisyon Oranı *
0.00 10,000,000.00 0
10,000,000.01 - On binde 2

* Viop ve Hisse için BİST Borsa Payı, Takasbank Ücreti ve BSMV ücretleri yatırımcılarımızdan tahsil edilecektir.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İşlem Komisyonu ve Hizmet Ücretleri
İşlem masraf açıklaması Tutar (TL)
Hisse Başına Şartlı Virman Çıkış Masrafı 30.00 + BSMV
Hisse Başına Virman Çıkış Masrafı 25.00 + BSMV
Ödünç İşlem Ücreti %25.00
Hesap İşletim Ücreti 70.00 + BSMV

*Portföy büyüklüğü 1,000 TL altı olan yatırımcılardan hesap işletim ücreti tahsil edilmeyecektir. 

*15 yaş altı hesap açma süreçlerinde; 500 TL hesap açma ücreti alınacak olup, hesaba binde bir komisyon uygulanacaktır. Halka arz sonucu alınan hisse senedini 6 ay süreyle hesabında bulundurmayı taahhüt eden müşterilerden alınan ücret ve komisyon 6. ayın sonunda hesaba iade edilecektir.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. EFT İşlem Ücretleri
Alt Limit (TL) Üst Limit (TL) TUTAR (TL)
- 1,000.00 Ücretsiz
1,000.01 10,000.00 25.00 + BSMV
10,000.01 50,000.00 45.00 + BSMV
50,000.01 200,000.00 70.00 + BSMV
200,000.01 1,000,000.00 120.00 + BSMV
1,000,000 üstü 200.00 + BSMV
VİOP Komisyon Oranı
Alt Limit (TL) Üst Limit (TL) Komisyon Oranı **
0.00 10,000,000.00 0
10,000,000.01 - On binde 2

* Viop ve Hisse için BİST Borsa Payı, Takasbank Ücreti ve BSMV ücretleri yatırımcılarımızdan tahsil edilecektir.

Müşteri Nakdinin Değerlendirilme Komisyonu
Müşteri Nakdinin Değerlendirilme Komisyonu
Müşteri Nakdinin Nemalandırma Komisyonu Brüt Faiz Gelirinin, azami %40'na kadar tahsil edilir.
Borçlanma Araçları Piyasası Komisyon Oranları
BİST Borçlanma Araçları Alım/ Satım İşlemleri %0.015 (0.00015) (işlem tutarı üzerinden)
SWIFT İşlemleri
İşlemin gerçekleştirildiği Banka tarafından alınan ücret/komisyon yatırımcı hesabına yansıtılacak olup, maksimum yansıtılacak ücret/ komisyon oranı tutarın %20’sini geçmeyecek şekilde belirlenecektir. ( FX yatırımcıları bu uygulamadan muaftır)
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T0 İşlem Ücretleri
Alt Limit (TL) Üst Limit (TL) Komisyon Tutarı (TL)
0 5,000.00 13.50 + BSMV
5,000.01 10,000.00 27.00 + BSMV
10,000.01 25,000.00 67.50 + BSMV
25,000.01 50,000.00 135.00 + BSMV
50,000.01 100,000.00 270.00 + BSMV
100,000.01 200,000.00 540.00 + BSMV
200,000.01 300,000.00 810.00 + BSMV
300,000.01 400,000.00 1,080.00 + BSMV
400,000.01 500,000.00 1,350.00 + BSMV