konsolidasyon nedir? Konsolidasyon sonrası ne olur

Bir şeyleri bir araya getirmek anlamına gelen konsolidasyon, iş ve finans dünyasında sıklıkla kullanılır. Kısa ve orta vadeli yükümlülüklerin uzun vadeli planlara dahil edilmesi konsolidasyon sürecinin önemli bir parçasıdır. Konsolidasyon sayesinde borçlu taraf alacaklı tarafla anlaşmaya vararak mevcut borçlarının vadesini erteleyebilir, yapılandırma ile bu borçları uzun vadeli bir plana dahil edebilir. Bu süreç, şirket ortaklıkları ve borçların birleştirilmesi gibi yöntemlerle de yürütülebilir.

Muhasebe Dünyasında Finansal Konsolidasyon Nedir?

Muhasebe alanı içinde kullanılan finansal konsolidasyon; özkaynaklar, varlıklar, borçlar, gelir ve gider tabloları gibi farklı muhasebe defterlerinin şirketin muhasebe sistemi içinde ve merkezi bir şekilde konsolide edilmesi ile sağlanır. Mevzuata ve yönergelere uygun olarak bir araya getirilen muhasebe kayıtları, iş akışının daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilmesine olanak tanır. Muhasebe dünyasında konsolidasyon aynı zamanda yetkili dış paydaşlara da muhasebe kayıtlarının ve raporların tek bir plan içinde sunulabilmesini sağlar. Finansal konsolidasyon, raporlama ve muhasebe tabloları oluşturmayı kolaylaştırdığı için şirketlerin karmaşık hesaplardan ve tutarsız tablolardan kurtulmasını ve büyük çerçeveye tek bir sistem üzerinden ulaşabilmesini mümkün hale getirir.

İş Dünyasında Konsolidasyon

Finansal konsolidasyon, bir şirket içindeki farklı departmanlardan ya da ticari kurumlardan gelen finansal dataları raporlama amacıyla birleştirme sürecidir; iş akışındaki büyük verilerin birleştirilmesi veya konsolide edilmesi olarak da tanımlanabilir. Muhasebe dünyasında finansal konsolidasyon, verilerin içe aktarılması, muhasebe defterlerinin tek bir hesap altında birleştirilmesi, konsolide finansal tabloların hazırlanması ve düzensiz dataların normalleştirilmesi ile sağlanır. Finansal konsolidasyonun sıklığı şirket politikalarına, iş yoğunluğuna ve veri işleme yöntemlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Büyük işletmelerde ve kurumlarda birimler organize olduğu için iş süreçleri de daha planlı bir şekilde yönetilebilir. Bir şirkete veya kuruma ait tüm finansal konsolidasyon süreci, Mali İşler Direktörü (CFO) tarafından denetlenen muhasebe departmanı üzerinden yürütülür.

Finansal Konsolidasyon Sürecinde Hangi Araçlar Kullanılır?

Finansal konsolidasyon muhasebesi uzun yıllar boyunca muhasebe defterleri ve kayıt dosyaları üzerinden elle işlenirken günümüz dünyasında bu süreç çok daha etkili, güvenli ve hızlı araçlarla yönetilmektedir. Muhasebe, mutabakat ve raporlama için kullanılan finansal konsolidasyon yazılımları iş akışını uçtan uca düzenler. İş süreçlerinin durumuna ve şirket tercihlerine bağlı olarak kullanılan finansal konsolidasyon araçları şu şekilde sıralanabilir.

Genel muhasebe sistemi

İşletmelerin ERP yazılımlarına bağlanabilen genel muhasebe sistemleri, farklı muhasebe defterlerinin ve finansal raporların tek bir platform üzerinden organize edilmemiş halde paylaşımını sağlar. Konsolide finansal tabloların ve raporların birimler arası dolaşımını kolaylaştırır, ancak farklı sistemlerden gelen karmaşık verilerin toplanmasına ihtiyaç duyulduğunda hantal hale gelebilir.

Elektronik tablolar

Finans, raporlama ve muhasebe birimleri tarafından sıklıkla kullanılan e-tablolar, finansal konsolidasyon ve ayrıntılı raporlama gibi karmaşık iş süreçlerine tam destek sunamayabilir. Verileri çeşitli sistemler üzerinden elle yüklemek temelde sağlam bir adım gibi görünse de bir süre sonra tablolar hantallaşabilir veya tespit edilmesi güç birtakım sorunlar oluşabilir.

Finansal Uygulamalar

Konsolidasyon süreçlerine yönelik olarak geliştirilen finansal konsolidasyon uygulamaları, farklı kaynaklardan gelen dataları sisteme entegre etmek ve raporlamak için tasarlanır. Farklı muhasebe defterlerinin birleştirilmesi, finansal raporlama ve borç konsolidasyonunun problemlerini giderme gibi önceden belirlenmiş çözümlere sahiptir. Güvenlik, yetki yükseltme, doğrulama ve denetim gibi önemli süreçler, şirket içi serverlar veya bulut çözümler üzerinden yönetilebilir.

Şirkete özel finansal konsolidasyon yazılımları

Genel kullanıma uygun olarak tasarlanan finansal uygulamalar, konsolidasyon sürecindeki birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilse de bazı durumlar için yetersiz kalabilir. Özellikle yapısal olarak fazla bölünmüş şirketlerin ve büyük holdinglerin tıpkı bir terzi tarafından dikilen takım elbise gibi özenle yapılandırılmış konsolidasyon yazılımlarına ihtiyacı olabilir. Şirkete özel yazılımlar, iş süreçlerinde karşılaşılan sorunlara daha hızlı çözüm bulmak ve duruma özel yenilikler yapmak için de ideal bir seçim olabilir.

Konsolidasyon Borçlanma Nedir?

Konsolidasyon borçlanma, alacaklıya ödenmeyen borçların borçlunun isteği veya yasal zorunluluklar gereği farklı vadelerde ve yükümlülüklerde yeniden yapılandırılmasıdır; birden fazla borcun birleştirilerek tek bir borç şeklinde ödenmesi olarak da düşünülebilir. Bu sayede farklı vadelere, faiz oranlarına ve çeşitli yükümlülüklere sahip tüm borçlar uzun vadeye yayılarak ödenebilir. Borç konsolidasyonu aynı zamanda ek getiri, vergi affı ve borç indirimi gibi avantajları da beraberinde getirebilir.

Mali Konsolidasyon Nedir?

Mali konsolidasyon, kamu açıklarının kontrol altında tutulması ve borç stoklarının daha sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla kamu organları tarafından yürütülen bir mali uyum politikasıdır. Mali yapılanma ile bütçe açığını ve borç yükünü hafifletmeye çalışılır. Ekonomik büyüme açısından büyük önem arz eden mali konsolidasyon sürecinde bazı harcama kalemlerinde kesintiye gidilebilir veya vergi oranları yükseltilerek hazine gelirlerinin artması gibi önlemlere başvurulabilir.

Konsolidasyon Yöntemleri Nelerdir?

Konsolide finansal tablolar hazırlamak için kullanılan yöntemler şunlardır:

Tam Konsolidasyon Yöntemi

Konsolidasyon içindeki ortaklıklara ait tablolarda bulunan yükümlülükler, varlıklar, özkaynaklar, gelirler ve giderler, pay oranına bakılmaksızın konsolide mali tablolar üzerinde gösterilir. Tam konsolidasyon yöntemine uygun olarak raporlanacak ortaklıkların tespitinde belirli kriterler bulunabilir.

Oransal Konsolidasyon Yöntemi

Konsolidasyon içindeki ortaklıklara ait tablolarda bulunan yükümlülükler, varlıklar, özkaynaklar, gelirler ve giderler, ortaklık pay yüzdesi üzerinden, yani kısmi olarak birleştirilir.

Öz kaynak Yöntemi

Ortaklıklara ait tüm kaynaklar ve varlıklar tek bir kalemde konsolide edilir, iştirakler pay oranlarına ve elde etme maliyetine uygun olarak muhasebeleştirilir.

Konsolidasyon Hakkında Merak Edilenler

Konsolidasyon hakkında merak edilen diğer sorulara hızlıca göz atalım.

Konsolidasyon borsa ne demek?

Konsolidasyon borsa üzerinde de sıkça kullanılan bir terimdir. Borsada konsolidasyon; forex, hisse senedi, emtia veya endeksin belirli bir aralıkta işlem gördüğü durumları tarif etmek için kullanılır. Fiyat eğilimlerinin yatay olduğu alanlar, konsolide piyasalar olarak adlandırılır.

Teknik analizde konsolidasyon ne demek?

Teknik analizde konsolidasyon, fiyatların belirli bir aralıkta birleşmesi durumunu ifade eder. Fiyattaki yığılmalar ya da yatay seyir, bir çizgi veya bant içinde aşağı yukarı yönde hareket ederek ilerler, ancak bu sınırlı alandan ayrılmaz. Fiyatlar konsolide olmuştur, yani alıcılar ile satıcılar ortak bir noktada birleşerek fiyatların sabit bir bantta kalmasına neden olmuştur. Konsolide fiyat bandının kırılması için fiyat mum çubuklarının bu aralıktan çıkarak aşağı ya da yukarı yönde kapanışlar yapması gerekir. Bu kapanışların ardından sert fiyat hareketleri görülebilir veya kırılan fiyat bandı bir süre sonra tekrar destek ve direnç alanı olarak çalışabilir.

Kripto Paralarda konsolidasyon Nedir?

Kripto parada konsolidasyon ile borsada konsolidasyon arasında temel anlamda bir fark yoktur. Kripto varlıklar da tıpkı emtialar veya hisse senetleri gibi piyasalar üzerinden alınıp satılabilir. Fiyat hareketlerinin kararsız olduğu zamanlarda konsolidasyon veya diğer adıyla fikir birliği yaşanır. Kripto paralar, özellikle altcoin olarak adlandırılan varlıklar, konsolidasyon sürecinin ardından çok sert yükselişler veya düşüşler görebilir; bu nedenle kripto paralar geleneksel finansal ürünlere kıyasla daha yüksek riskli yatırım araçlarıdır.

Siz de SPK geniş yetkili aracı kurum lisansına sahip Trive ile yatırım yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hise senedi işlemlerinde SIFIR komisyon avantajı yalnızca Trive'da!