Hisse senedi, anonim ortaklıklar tarafından ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraktır.

 

Hisse Senedi Yatırımının Avantajları Nelerdir?

  • Bir şirketin hisse senedine yatırım yapan yatırımcı, söz konusu şirketin ortağı olma hakkını elde eder.
  • Bir şirketin hisse senedine yatırım yapan yatırımcı, söz konusu şirketin kar payına (temettü) ve sermaye artırımına katılma hakkına sahip olur.
  • Hisse senedi kolayca nakde çevrilebilen likit bir enstrümandır.

Hisse senedi piyasasında, beklentiler doğrultusunda uzun vadeli yatırım yaparak kazanç elde edebilir, kısa vadeli alım-satım yaparak gelir elde etme imkanı sağlayabilirsiniz.

 

Trive Yatırım Menkul Değerler, yatırımcıların hisse senedi alım-satım işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlayan gelişmiş teknolojik altyapıya sahiptir; hisse senedi piyasası verilerine kolay erişim imkanı ve hızlı emir iletim süreci avantajı ile ön plana çıkmaktadır.

 

Yatırımlarınızı her an her yerden anında yönetebileceğiniz Trive uygulaması sayesinde Borsa İstanbul Pay Piyasasında farklı sektörlerden şirketlerin paylarına, yeni pay alma haklarına, borsa yatırım fonlarına, varantlarına ve sertifikalarına yatırım yapabilirsiniz.

 

Hisse senedi fiyatlarında yükseliş bekleyen yatırımcılarımız, hesaplarında hisse senedi bulundurmaları durumunda Kredili Menkul Kıymet İşlemleri yapabilir.

 

Yatırımcılarımız, mevzuata uygun kriterler çerçevesinde belirlenen hisse senetlerine karşılık, portföylerine orantılı miktarda kredi kullanabilirler.

 

BIST 50 endeksine dahil olan Trive Yatırım Menkul Değerler’in belirlediği hisse senetlerinde açığa satış işlemlerini gerçekleştirerek düşen piyasada da fiyat hareketlerinden faydalanabilirsiniz.

 

Yatırımcılarımız, sahip oldukları hisse senetlerini belirli bir süre ve komisyon karşılığında Takasbank Ödünç Pay Piyasasında ödünç alan tarafa verebilir. Belirlenen süre sonunda ödünç veren, ilgili payı tekrar geri alabilir.

 

Ödünç işlemi ile birlikte ödünç verilen hisselere ait rüçhan hakkı ve temettü gibi tüm haklar ödünç verene ait olup payların mülkiyeti değişmemektedir.

 

Hisse senedi işlemlerinizi sıfır komisyon avantajıyla Trive uygulaması üzerinden her an her yerden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

 

Hisse Senedi Piyasası Pazarlar

PAZAR TANIM Grup
Yıldız Pazar Yıldız Pazar iki gruptan oluşur. Şirketlerin Borsaya kotasyonunda halka arz edilen payların piyasa değeri 150 milyon TL’nin üzerinde olanlardan 1 milyar TL’yi geçenler Yıldız Pazar Grup 1’e, geçemeyenler Yıldız Pazar Grup 2’ye alınır. Z
Ana Pazar Ana Pazar, iki gruptan oluşur. Şirketlerin Borsaya kotasyonunda halka arz edilen payların piyasa değeri 30 milyon TL’nin üzerinde olanlar Ana Pazar Grup 1’de yer alır. Ana Pazar Grup 1 kriterlerinin dışında kalan paylar Grup 2’de yer alır N
Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip olan, ancak halka açık kısmının piyasa değeri Kotasyon Yönergesinde Ana Pazar için belirlenen tutarın altında olan şirketlerin paylarının kota alındığı pazardır. Payları GİP’te 2 yıl süreyle işlem gören şirketler Kotasyon Yönergesinde belirtilen şartları sağlamaları halinde payların Yıldız Pazar’a veya Ana Pazar’a geçişi için başvuru yapabilirler. G
Yakın İzleme Pazarı (YİP) Belirli şartların oluşması durumunda, yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği, paylarının Borsa kotundan ve/veya işlem gördüğü pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle paylarının Borsa bünyesinde işlem görebileceği organize bir pazar oluşturmak ve söz konusu şirketlerin paylarına yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunmak amacıyla oluşturulmuş olan pazardır. W
Yapılandırışmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır. K
Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NYİP) Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz. Q
Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir. S

Hisse Senedi Piyasası İşlem Saatleri

Trive bünyesinde açtıracağınız yatırım hesabınız ile hisse alım satımına başlayabilir, aşağıda bulunan saatler içerisinde istediğiniz hisse alım satım işlemini gerçekleştirip yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama 09:40 - 09:55
Eşleştirme/Fiyat Belirleme 09:55 - 10:00
Sürekli İşlem 10:00 - 13:00
Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) 13:00- 13:55
Eşleştirme/Fiyat Belirleme 13:55 - 14:00
Sürekli İşlem 14:00 - 18:00
Kapanış Seansı Emir Toplama 18:01 - 18:05
Eşleştirme/Fiyat Belirleme 18:05 - 18:08
Kapanış Fiyatından İşlemler 18:08 - 18:10

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla, Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olabilecek Senetler Listesi’nden çıkarılan senetler ve kararla ilgili açıklamaları Borsa İstanbul websitesini ziyaret ederek görebilirsiniz

trive-sifir-komisyon-compact
Parasının değerini bilene asla durmak yok Sıfır komisyon fırsatı ile hisse alım-satımı Trive’da!